Selasa, 18 Disember 2018

Makna 2 Kalimah Syahadah

Kitab kedua yang diterjemahkan oleh Tokku Tuan Besar, ayah Tokku Paloh ialah Dhiya' Uqudur durratian fi tarjamah Kalimataisy Syahadatain. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu An La ilaha Illa Allah. Ertinya aku ketahui dan aku iktiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya tiada tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua, yang kaya ia daripada tiap2 yang lain daripadanya, dan berkehendak oleh tiap2 yang lain itu kepadaNya. Lagi yang bersifat ia dengan tiap2 sifat kesempurnaan. Dan maha suci ia daripada segala kekurangan. Dan daripada barang yang terlintas ia di dalam segala hati daripada barang yang tiada patut ia bagiNya. Lagi tiada beristeri dan tiada anak dan tiada yang memperanakkan bagiNya dan tiada menyamai ia pada zatNya dan sifatNya dan af'alNya akan seseorang. Maka ialah Tuhan yang menjadi Ia akan segala makhluk yang Alawinya dan Suflinya lagi ketunggalan ia pada mengadakan dan meniadakan dengan kekerasan takluk Qudrat dan IradatNya. Maka terserahlah segala Kainat ini semuanya pada bawah perintahanNya dan tiadalah jenis i'tirad bagi seseorang jua pun akan kehendakNya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan