Selasa, 18 Disember 2018

Ilmu Syahadat Tokku Paloh

Kitab tauhid ini diajar oleh Tokku Paloh. Asalnya ia adalah hasil tulisan ayahnya, Tokku Tuan Besar. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang mengurniakan dengan beberapa nikmat yang kasar2 lagi yang mengurniakan dengan beberapa nikmat yang halus2 jua. Aku mulai Alhamdulillah segala puji itu Allah yang diketahui akan adanya itu dengan beberapa dalil dan burhan dan dengan kasyaf dan iman. Dan selawat dan salamNya itu atas RasulNya, penghulu kita, Muhammad, yang dikuatkan dengan beberapa mukjizat dan Quran. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang menyatakan bagi kita akan beberapa jalan iman dan ihsan, dengan yang terlebih hampir dan terlebih mudah dari segala jalan. Maka bahagialah barangsiapa yang mengikut akan jalan mereka itu dengan lepas daripada azab dan niran dan dengan masuk ke dalam syurga yang dalamnya itu beberapa nikmat yang sentiasa lagi berkekalan. Wa ba'du. Maka inilah kitab Targhib As-Sibyan fi Hifzi Aqaidil Iman. Dan atas Allah jua berpegang dan berserahku, dan kepadaNya jua bersandarku. La haula wa la quwwata illa billahil 'Aliyyil Azhim. Syahdan bermula hukum Aqli itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Pertama wajib, kedua mustahil dan ketiga harus. Maka yang wajib itu, barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Dan yang mustahil itu barang yang tiada terupa pada akal adanya. Dan yang harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan