Khamis, 3 Jun 2010

Hikmah Hari Dilarang Puasa

Antaranya ialah Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha.
Kedua-dua hari ini diharam berpuasa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id berbunyi: Aku mendengar dari Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak sah berpuasa pada 2 hari: Hari Raya Aidil Fitri selepas Ramadhan dan Hari Raya Korban."

Hadis ini dijadikan hujah oleh pihak yang berpendapat dibolehkan berpuasa pada Hari Tasyriq (3 hari selepas Hari Raya Korban). Kerana dalil ini mengandungi maksud bahawa selain dari 2 hari ini, maka sah berpuasa padanya. Jika tidak, dinyatakan bilangan (2 hari) itu tidak ada makna lagi.

Adapun hadis riwayat Abu Hurairah pula yang disahkan oleh Imam Muslim, berbunyi: "Bahawa Rasulullah s.a.w. melarang dari berpuasa pada 2 hari: Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri."

Hari Aidil Fitri ialah hari di mana muslimin berbuka dari puasa dan Hari Aidil Adha ialah hari di mana muslimin melakukan korban. Begitulah yang dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. menurut Imam Tirmizi dari Aisyah dari Rasulullah s.a.w. lalu menyatakan: Ini hadis Hasan Sahih.

Hikmahnya: Sebab dilarang berpuasa pada 2 hari ini kerana dengan Berbuka (Fitri) dan Berkorban (Adha) maka sahlah untuk membezakan antaranya (manusia) dengan Tuhannya. Maka diketahui apa miliknya (manusia) dan apa di sisiNya. Maka diharamkan memakai pakaian puasa pada 2 hari ini yang menjadi 2 dalil kepada ilmu tentang Pemisah (Fariq) dan Perbezaan (Tamyiz). Maka tidak akan berlaku demikian jika manusia memakai pakaian puasa pada hari itu. Kerana puasa adalah milik Allah, di mana sifat Puasa adalah sifat yang Somad (Ketuhanan) yang menyucikan sesiapa yang bersifat demikian dari makanan dan minuman.

Sekiranya manusia memakai pakaian puasa sambil melihat wajah dalil ini, maka ia tidak menjadi jujur pada perkhabarannya tentang dirinya, iaitu dia berada pada maqam ini. Oleh itu, berbuka pada 2 hari ini menjadi satu ibadat dan suruhan yang disyarakkan untuk menghimpunkan 2 keadaan ini. Maka kasyaf (pendedahan rahsia) memberi kepada manusia sebagai ibadat dari perbuatan (berbuka) ini seperti yang kami sebutkan tadi. Suruhan syarak pula memberi ganjaran (pahala) pada perbuatan itu, kerana manusia itu beramal dengan hukumnya apabila dilarang oleh Nabi s.a.w. dari berpuasa pada 2 hari itu.

Oleh itu, kami katakan pada melihat anak bulan Hari Raya Aidil Fitri bahawa ia adalah masa depan (penerima) ibadat, seperti yang diberi sebab ('illah) oleh sebahagian para ulamak pada melihat anak bulan satu Ramadhan. Dan ia ghaib (tidak kelihatan) pada pengharaman puasa pada anak bulan Hari Raya Aidil Fitri, maka diwajibkan pada melihatnya 2 orang saksi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan