Selasa, 26 Oktober 2010

The Spirit of Islam - Syed Ameer Ali

Tajuk asal: The Spirit of Islam
Tajuk BM: Sejarah Evolusi dan Keunggulan Islam
Pengarang: Syed Ameer Ali , ulamak India

Terjemahan asal bahasa Indonesia: H.B. Jassin dengan tajuk: Api Islam.
Diubahsuai ke bahasa Melayu: Mohamad Saleeh Rahamad.

ms 633.

Kandungan

Epigraf
Pengantar
Pendahuluan

Bahagian 1
Sirah Rasulullah dan Kebaktiannya

Bab 1 Muhammad Rasulullah
B 2 Hijrah
B 3 Rasulullah di Madinah
B 4 Permusuhan antara orang Quraisy dan orang Yahudi
B 5 Penyerbuan Madinah oleh Kaum Quraisy
B 6 Kemurahan Hati Rasulullah
B 7 Penyebaran Agama Islam
B 8 Tahun Perutusan
B 9 Terlaksananya Tugas Muhammad s.a.w.
B 10 Penggantian Rasulullah

Bahagian 2
Semangat Perjuangan Islam

Bab 1 Cita-cita Islam
B 2 Semangat Keagamaan Islam
B 3 Gagasan Hidup Di Akhirat dalam Islam
B 4 Semangat Militan Agama Islam
B 5 Kedudukan Wanita dalam Islam
B 6 Perhambaan
B 7 Semangat Politik Islam
B 8 Perpecahan Politik dan Agama dalam Islam
B 9 Semangat Sastera dan Ilmu dalam Islam
B 10 Semangat Rasionalis dan Falsafah Islam
B 11 Semangat Mistik dan Idealisme dalam Islam

Lampiran
Indeks Umum
Indeks Bibliografi 631

Buku ini dimulakan dengan satu sajak:

Tidaklah penting apakah kata-kata yang kau ucapkan dalam sembahyang bahasa Ibrani atau Syria,
Atau apakah tempat kau mencari Tuhan di Jabalka atau Jabalsa.

SANAI

(rasanya bahasa asalnya adalah bahasa URDU)

Pengantar

Dalam halaman2 berikut, saya (penulis) cuba menerangkan sejarah perkembangan Islam sebagai suatu agama dunia;
tentang penyebarannya yang cepat dan pengaruh menyolok (mata) yang dirakamkannya atas batin dan fikiran berjuta-juta orang dalam waktu yang singkat.
Ini telah menggerakkan kemajuan akal budi umat manusia dan telah umum diakui orang.
Akan tetapi jasa Islam yang besar dalam mengangkat perikemanusiaan itu tidak diakui atau dihargai;
demikian pula alasan adanya cita-cita dan hasrat Islam belum difahami dengan wajar.

Inilah yang menjadi tujuan usaha saya (penulis) menyelidiki, untuk menerangkan tempatnya yang sebenar dalam sejarah agama2.

Pandangan tentang adanya dan cita-cita Islam, bagaimana lemahnya, mungkin dapat menolong orang yang mencari keyakinan konstruktif, untuk menenangkan fikiran manusia, setelah ketegangan pergolakan dewasa ini.
Juga diharapkan agar orang yang memeluk agama islam dengan ini hendaknya mendapat bantuan dalam memahami dan menerangkan dasar2 keyakinannya.

Pendahuluan

Kesinambungan kemajuan agama di antara umat manusia merupakan suatu hal yang amat menarik hati penyelidik kemanusiaan.
Pembangunan bertingkat2 fikiran manusia untuk mengenal suatu peribadi, suatu kehendak luhur yang menaungi alam semesta,
pekerjaan berat yang dilalui oleh perseorangan dan bangsa2 sebelum mereka sampai kepada pengertian jiwa semesta yang menyusup,
mengatur dan menuntun semua makhluk, memberikan pelajaran yang sangat dalam ertinya.

Kumpulan2 manusia dan orang perseorangan telah terlepas daripada arus kemajuan, telah mendengarkan suara keinginan mereka sendiri, atau telah menurut kata hatinya masing2.

Mereka telah kembali menjadi penyembah hawa nafsu mereka, terlambang dalam berhala masa kecilnya.

Meskipun tidak terdengar, suara Tuhan tetap memanggil manusia kepada kebenaran dan ketika telah tiba masanya pesuruh2Nya bangkit memperingatkan kewajipan2 manusia terhadap dirinya sendiri dan terhadap penciptaNya.

Orang2 ini memang "utusan2 syurga" sejati.

Mereka datang ke tengah2 bangsanya sebagai putera zamannya.

Mereka mewakili hasrat jiwa manusia yang bernyala2 mencari kebenaran, kesucian dan keadilan.

Masing2 merupakan penjelmaan keperluan rohani zamannya. Masing2 datang untuk menyucikan, membaharui, mengangkat bangsa yang telah jatuh, negara yang runtuh.

Setengah2nya datang sebagai pengajar dalam lingkungan kebudayaan sederhana untuk mempengaruhi lingkungan yang sederhana, yang lain datang dengan amanat seluas dunia - amanat yang tidak terbatas kepada suatu kaum atau sesuatu bangsa tetapi dimaksudkan untuk umat manusia.

Demikianlah Nabi Muhammad SAW, kerasulannya bukanlah untuk bangsa Arab sahaja. Beliau diutuskan Allah bukan untuk sesuatu zaman atau daerah, tetapi "untuk segenap manusia sampai ke akhir zaman".

Kedatangan pemimpin besar ini yang hidupnya sejak saat kebaktiannya merupakan bukti nyata, bukanlah suatu kebetulan sahaja, suatu babak yang tidak berhubung dalam sejarah dunia.

Sebab2 yang serupa, kejahatan2 menyolok yang sama, tuntutan sungguh2 yang sama pula akan sesuatu "kepercayaan yang meyakinkan", kepada suatu kekuasaan yang menyusupi segala, yang pada zaman Kaisar Agustus telah menyebabkan munculnya seorang nabi di pantai Galilea, yang hidupnya merupakan suatu tragedi, berlaku dengan lebih hebat pada abad ketujuh perhitungan tahun Masihi.

Permulaan abad ketujuh, seperti dikatakan dengan tepat, merupakan suatu kurun kehancuran kebangsaan, sosial dan keagamaan.

Gejala2 seperti selalu terjadi, membawa bentuk segar agama yang tegas, untuk memanggil kembali mereka yang sesat kepada jalan evolusi rohani yang tidak dapat dielakkan, "ke arah integrasi pemujaan perseorangan".

Semuanya menunjukkan betapa perlu wahyu Tuhan yang lebih tersusun daripada yang diperolehi oleh agama Yahudi atau Kristian.

Api suci yang dinyalakan oleh Zoroaster, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS telah dipadamkan dalam darah manusia.

Segolongan penganut Zoroaster yang keji berabad2 bergaul dengan pengikut Kristian yang lebih keji, telah mencekik suara kemanusiaan dan telah mengubah beberapa bahagian bumi yang amat bahagia, menjadi kancah pertumpahan darah yang sungguh2.

Peperangan yang tiada hentinya untuk kekuasaan, perkelahian saling memusnahkan yang terus-menerus, ditambah pula dengan perbalahan tentang kepercayaan dan perbalahan antara mazhab yang tiada akhirnya, telah menghisap kering darah kehidupan daripada jantung bangsa2.

Penduduk dunia, diinjak2 di bawah telapak besi semangat pendeta yang tidak berperasaan, meratap kepada tuhan kerana kekejaman para tuannya.

Belum pernah dalam sejarah dunia ada keperluan sebesar itu, waktu sematang itu, untuk munculnya seorang pembebas.

Oleh sebab itu, untuk menghargainya sepenuhnya usaha2 yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dunia rohani, perlulah dilakukan penyelidikan selayang pandang tentang keadaan agama dan sosial bangsa2 di dunia sebelum dan kira2 pada permulaan penyebaran Islam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan